Eco Project Solutions d.o.o.
+381.11.339.0084
+381.62.35.33.77
jovan.ecoproject@gmail.com

GRAF Product

Septičke jame
Dekorativni nadzemni tankovi
Podzemni tankovi i rezervoari
Sistemi za infiltraciju kišnice
Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda
Filteri

Graf / Septičke jame

Trokomorne septičke jame

Septičke jame sa delimičnim biološkim prečišćavanjem otpadnih voda se koriste u svrhu odstranjivanja plutajućih i ostalih supstanci koje se mogu otkloniti separacijom. Zahvaljujući proračunu kapaciteta jama od 1500 litara vode po jednom stanovniku otpadna voda prolazi kroz sistem i zadržava se u njemu oko 10 dana. Ovo omogućava mikroorganizmima, koji se nalaze u mulju, da izvrše delimičnu razgradnju organskog otpada, kao dodatak čisto mehaničkom prečišćavanju (delimično biološko prečišćavanje). Ovako dimenzionirane septičke jame zahtevaju najmanje 1500 litara kapaciteta po jednom stanovniku i moraju se sastojati od najmanje tri komore.

Trokomorne septičke jame se formiraju od GRAF Carat S tankova koji se zbog jedinstvenog sistema postavljanja pregrada mogu koristiti kao tankovi sa više komora!


Dvokomorne i jednokomorne septičke jame

Plutajući sadržaj se odstranjuje iz opadne vode koja dolazi iz domaćinstva u septičku jamu mehaničkim putem. Ovo je isključivo mehaničko prečišćavanje za koje se projektuje zapremina jame od 500 litara po stanovniku. Ako znamo da se za proračun koristi potrošnja od 150 litara vode po stanovniku dnevno, možemo zaključiti da otpadna voda prolazi kroz sistem tokom 3 dana. Ovakve septičke jame moraju imati ukupnu zapreminu od najmanje 2.000 litara. Sistem septičkih jama zapremine 2.000 litara je dovoljan za kapacitet od 4 stanovnika, i u proračunima se mora dodavati 500 litara zapremine za svakog sledećeg stanovnika.

Za jednokomorne i dvokomorne septičke jame se koriste GRAF Carat S tankovi koji se zbog svoje fleksibilnosti i mogućnosti različitih pozicija pregradnog zida mogu transformisati u septičku jamu sa više komora, u skladu sa Vašim potrebama!


… i još!

- provereni kvalitet: podzemni Carat S tankovi poseduju sertifikat bezbednosnog TÜV testa i njihova proizvodnja je pod stalnim TÜV nadzorom!
- mala težina: mogu se instalirati i na specifičnim lokacijama pošto nije potrebna dizalica za njihovo postavljanje u zemlju
- niski troškovi kupovine, transporta i instalacije. Proverite!
- jednostavno održavanje: održavanje i čišćenje septičke jame se može obavljati kroz poklopac šahta
- tankovi Carat S se mogu ponovo koristiti i za prikupljanje kišnice nakon čišćenja koje je olakšano zbog glatkih zidova tanka.